083. Poselství Ježíše ze dne 11. května 2011 v 23:00.


K ZEMĚTŘESENÍ V EVROPĚ DOŠLO DNES, JAK BYLO PŘEDPOVĚDĚNO


Má milovaná dcero,

dnes ve Španělsku došlo k zemětřesení, o němž jsem ti řekl před několika měsíci. Jiné přírodní události zahrnující výbuchy sopek, záplavy a vlny veder budou následovat. Dávej pozor na tyto události, neboť až přijdou, bude to důkaz, že tato poselství přicházejí ode Mne, Ježíše Krista.

To, má dcero, je ruka mého Otce, která hodlá na svět přivést trest, aby pomohla vykořenit hřích. Modlete se a modlete se i nadále za více obrácení, abyste zmírnili tato neštěstí.

Má milovaná Matka ti dnes večer vysvětlila mnoho důležitých věcí. Zejména potřebu každodenní modlitby a adorace – tak často, jak jen můžeš – neboť je důležitá. Má dcero, ve výsledku ti přinesou obrovský užitek ve tvé práci.

Odpočiň si teď. Jsi unavená. Promluvím s tebou zítra. Jdi v pokoji.


Tvůj božský Spasitel
Ježíš Kristus


zpět