078. Poselství Ježíše ze dne 1. května 2011 v 21:00.


RUSKO A ČÍNA ZPŮSOBÍ ROZTRŽKU


Má vroucně milovaná dcero,

řekni světu, že nyní jsou v běhu přípravy, které připraví duše na Nový ráj na zemi, který jsem vám slíbil.

Datum mého Druhého příchodu vám znát nepřísluší. Přesto buď ujištěna, že mé sliby budou vždy splněny. Nikdo nemůže zastavit můj veliký čin milosrdenství pro spásu lidstva. Satan nemá tuto moc. On, mistr klamu, má být zničen, má dcero, a nebude moci přežít. Jeho čas je nyní velmi krátký. Varuji všechny, kteří ho následují skrze hřích, že budou mít už jen málo příležitostí, aby se sami zachránili. Chtějí-li být zachráněni, musí se nyní od hříchu odvrátit. Mým následovníkům, kteří mohou mít člena rodiny, nebo blízkého přítele, jenž je na cestě hříchu, říkám: Je vaší povinností pokusit se mu otevřít oči Pravdě.

Připravte se teď, abyste se vyhnuli být označeni znamením šelmy
Mnoho událostí je nyní v běhu, jak na zemi, tak i v nebi, které změní běh historie. Během tohoto času se všichni připravte. Řekl jsem vám už dříve, že peněz bude nedostatek, tak prosím, pokuste se připravit své rodiny na přežití, abyste nemuseli přijmout značku. Prosím, neignorujte mé prosby.

Modlitební skupiny jsou nyní životně důležité, abyste ochránili sebe a zachránili svět od pronásledování globální politikou, bankovnictvím a takzvanými organizacemi pro lidská práva. Jejich cílem je moc a vláda nad vámi, mé děti, i když mnoho z vás to teď nemůže vidět. Ale časem uvidíte. A ten čas je blízko. Začněte se připravovat na vaše budoucí přežití už dnes a setrvávejte v modlitbách, neboť vám všem nabídnu mé speciální milosti k ochraně. Prosím, nemějte strach, neboť na čem skutečně bude záležet, je vaše věrnost a poslušnost vůči Mně.

Až nový světový řád převezme vládu nad Středním východem, budete udiveni, jak mnoho zemí bude pod jeho kontrolou. Jak mnoho nevinných duší bude věřit, že tyto nové režimy jim přinesou svobodu. Ale to se nestane.

Rusko a Čína způsobí roztržku
Pozorujte, jak Rusko a Čína se stávají třetí entitou, způsobující roztržku. Vy, kteří jste dali vládu nad svými zeměmi skupinám bez tváře, které s vámi zacházejí jako s loutkami, brzy uvidíte ty zlověstné skupiny, politické síly, které nejsou od Boha, jak se vám pokouší diktovat, jak máte žít. Braňte se modlitbou. Každý den a každou hodinu budu zmenšovat vaše utrpení. Přijímejte Mě v nejsvětější eucharistii a získáte sílu, která vás udrží na mimořádné úrovni během tohoto pronásledování.

Já, Ježíš Kristus, si nepřeji způsobit paniku ve vašich životech. Ale nemohu stát stranou a nevarovat vás před těmito událostmi. Z mého milosrdenství vám dávám příležitost, abyste se připravili nejen na váš spirituální rozvoj, ale také na zajištění živobytí pro vaše rodiny. Připravte se důkladně, abyste se vyhnuli přijetí značky.

Varování nesporně zmírní jakákoliv taková pronásledování, protože velké množství lidí se obrátí. Modlete se, modlete se nyní za globální obrácení a za zmírnění jakýchkoliv muk, které přijdou během vlády antikrista a falešného proroka.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět